Průběh zakázky

Typický průběh zakázky


Detailní prozkoumání řízené technologie. Společná tvorba zadání. Jeho odsouhlasení


Specifikace komponent, odhad nákladů a stanovení termínů. Tvorba konceptu a společné formulování Smouvy o dílo


Paralelní vývoj konstrukce, elektrokonstrukce a řídícího softwaru


Montáž v našich prostorech a zkouška FAT


Převoz a zprovoznění, zkouška SAT, zaškolení obsluhy, předání


Záruční a pozáruční servis

Pokud má zákazník zájem, může celému postupu předcházet širší analýza výrobních procesů. To může odhalit možnosti, jak zefektivnit navazující procesy, či jak zasadit plánovanou technologii do konceptu Industry 4.0 

...