Realizované projekty

Výběr našich nejzajímavějších projektů


Univerzální softwarové řešení pro řízení flexotiskových strojů

Výzvy projektu:

 • Komplexnost stroje: 34 serv, 44 krokových motorů, 10 HMI, 8 kamer
 • Extrémní přesnost polohování tiskových válců a jejich vzájemná synchronizace
 • Mnohočetná variabilita jednotlivých strojů si vyžádala univerzálnost a promyšlenou architekturu PLC softwaru. Přestože je každý stroj po mechanické a elektrické stránce díky variabilitě originálem, daří se držet jedinou verzi softwaru. Díky tomu lze nejnovější verzi PLC softwaru nahrát i do nejstarší verze stroje.
Obrázek je pouze ilustrační
Obrázek je pouze ilustrační

Recyklační linka na zpracování odpadního plastu

Výzvy projektu:

 • 45 frekvenčních měničů, 8 HMI, 300 IO,  SCADA
 • Fyzická rozlehlost linky si vyžádala 9 rozvaděčů a pečlivé plánování kabelových tras  
Obrázek je pouze ilustrační
Obrázek je pouze ilustrační

Linka na výrobu reproduktorů

Výzvy projektu:

 • 20 serv, 150 pneumatických prvků a více jak 220
  snímačů, SCARA robot
 • Důraz na EMC, nízké zarušení okolí
 • Vysoká kompaktnost linky kvůli omezenému prostoru
 • Dopravníkový systém napříč celou linkou. Řízení návaznosti jednotlivých operací a zásobníků tak, aby bylo dosaženo nejvyšší možné propustnosti linky. 
Obrázek je pouze ilustrační
Obrázek je pouze ilustrační

Řízení malých vodních elektráren

Výzvy projektu:

 • Jednotné řešení pro řízení různých typů vodních turbín

 • Regulace souběhů většího počtu turbín

 • Univerzálnost a variabilita projektu vzhledem k individuálním parametrům okolí elektráren 


A mnoho dalších větších i menších projektů ...

Zažízení pro testování životnosti a únavové zkoušky cylindrických vložek

Výzvy projektu:

 • Asi nic, prostě to byla zakázka pro radost :-)